structure 2016 2017СТРУКТУРА

НА

"БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО"

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Орлин Валентинов Атанасов - упълномощен представител на АБК ПОЛИТЕХНИКА - интернет страница

Милен Румелинов Виденов - упълномощен представител на АБК РАПИДО - интернет страница

Михаил Стоянов Захариев упълномощен представител на АБК СОФИЯ ХОУКС - интернет страница

Данаил Спасов Милев упълномощен представител на АБК МИКС - интернет страница

Николай Георгиев Кръстев упълномощен представител на АБК БРИКС - интернет страница

Георги Николаев Георгиев упълномощен представител на АБК БГО СОФТУЕР - интернет страница

Радослав Гочев Чемширов упълномощен представител на АБК ОЛД ТАЙМЪРС - интернет страница

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Михаил Иванов Иванов - упълномощен представител на АБК БОТЕВ 2012 - интернет страница

Явор Димитров Маринов - упълномощен представител на АБК ВЕЛИКО ТЪРНОВО - интернет страница

Любомир Ваньов Нешев - упълномощен представител на АБК ГУМИ НЕТ - интернет страница

Данаил Михайлов Киров - упълномощен представител на АБК ПЕРЕСТРОЙКА - интернет страница

Любомир Емилов Ангелов - упълномощен представител на АБК СОФИЯ ЛАЙЪНС - интернет страница

Виктор Андреев Виденов - упълномощен представител на АБК СПОРТНИ НАСТИЛКИ ЗУУМ ДИЗАЙН - интернет страница

Илиян Пламенов Георгиев - упълномощен представител на АБК ТИ ЕС ДИ СЪРВИСИЗ - интернет страница

Джан Тефик - упълномощен представител на АБК ШОУТАЙМ ХИДРОСТАБ - интернет страница

Кирил Цветанов Кирилов - упълномощен представител на АБК ЪНСТОПАБЪЛ - интернет страница

Дисислав Иванов Дончев - упълномощен представител на АБК ЧАРДАФОН - ОРЛОВЕЦ - интернет страница

Орлин Валентинов Атанасов - упълномощен представител на АБК ПОЛИТЕХНИКА - интернет страница

Милен Румелинов Виденов - упълномощен представител на АБК РАПИДО - интернет страница

Михаил Стоянов Захариев упълномощен представител на АБК СОФИЯ ХОУКС - интернет страница

Данаил Спасов Милев упълномощен представител на АБК МИКС - интернет страница

Николай Георгиев Кръстев упълномощен представител на АБК БРИКС - интернет страница

Георги Николаев Георгиев упълномощен представител на АБК БГО СОФТУЕР - интернет страница

Радослав Гочев Чемширов упълномощен представител на АБК ОЛД ТАЙМЪРС - интернет страница